Clubul oamenilor de
afaceri din București

Andreea Dana Alionte

Andreea Dana Alionte

Director Educație

SC Green Acoustics SRL

E-mail: ada.alionte@gmail.com

Telefon: 0763888084

Salvează datele în telefon:

img-fluid

Companie: SC Green Acoustics SRL

Domeniu activitate: Educație nonformala de antreprenoriat / Training, Consultanță, Coaching

Website: https://www.green-acoustics.ro

Despre Andreea Dana Alionte :

Andreea Dana Alionte este Professional Certified Coach, recunoscută la nivel internațional de International Coach Federation si profesează de mai mult de 7 ani în domeniul de Life & Professional Coaching, atât la nivel individual cât și de grup.

Despre SC Green Acoustics SRL:

Activitatea şi eforturile Green Acoustics sunt dedicate evaluării şi combaterii efectelor negative generate de factorii poluanţi din mediul ambiant asupra sănătăţii umane precum şi a disconfortului produs în interiorul şi în exterior locuinţei / desfăşurării activităţii. De asemenea ne focalizăm pe  îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant şi a sustenabilităţii activităţilor umane.

Ne desfăşurăm activitatea pe baza normelor şi procedurilor de ultimă oră naţionale, internaţionale şi a legislaţiei UE. Acestea sunt integrate în metodologii care conţin un sistem ierarhizat de proceduri de calcul, măsurare, monitorizare şi evaluare.

Acest sistem de proceduri, implementat într-un sistem al calităţii, permite o ofertare flexibilă care să satisfacă în totalitate cerinţele beneficiarului cu exactitatea necesară şi în condiţiile asigurării calităţi serviciilor la nivel UE având în vedere minimizarea costurilor şi respectarea termenelor de execuţie .
Putem realiza pentru şi în colaborare cu dumneavoastră între altele :

 • Hărţi acustice strategice, de conflict, de evaluare, detaliu şi altele conform Directivei  49/2002CE
 • Hărţi privind transimisibiltatea vibraţiilor
 • Planuri de acţiune pentru combaterea zgomotului conf. Directivei 49/2002CE
 • Proiecte de măsuri de reducere a zgomotului ambiental la sursă sau la receptor (ecrane acustice sau izolaţii/atenuatori acustici şi de vibraţii la interior)
 • Alte hărţi privind poluanţii din mediul ambiant exterior, de exemplu: hărţi de poluare a aerului
 • Evaluări ale impactului asupra mediului ambiant exterior ale unor artere de circulaţie, obiective industriale, căi ferate, aeroporturi , zone de agrement, scenarii privind traficul rutier feroviar sau aerian
 • Rapoarte cu evaluări privind expunerea la zgomot la locul de muncă
 • Rapoarte cu evaluări privind expunerea la vibraţii la locul de muncă
 • Rapoarte cu evaluări privind calitatea locuirii, iluminare, calcule energetice, termografie ş.a.
 • Proiecte şi dotări de laboratoare de acustică şi vibraţii ambientale şi sisteme de monitorizare
<< Înapoi